top of page

חפיסת קלפים שבחרנו עבורך

מתוך 107 הקלפים שלנו, בחרנו חפיסה ובה 50 קלפי תמונה, מאוזנת מבחינת דימויים: קלפים של טבע דומם, נוף, מהעיר ועם אנשים.

הקלפים ביחד מיצרים חבילה מלאה שמאפשרת לכל המשתתפים למצוא חיבור לקלף. 

כדי לראות את כל הקלפים בחבילה, לחצי על החבילה

ודפדפי בתמונות המוצר

רוצה להתאים את החפיסה לקהל המטופלים שלך?

תוכלי לקנות את החפיסה בתוספת מספר קטן של קלפים לפי החיבור שלך לתמונות ולייצר חבילה שמתאימה לך ולקהל היעד שלך.

חפיסות קלפים + סטים

bottom of page