top of page

SHARING - מדיניות פרטיות

א. הקדמה

 1. הפרטיות של המבקרים והמשתמשים באתר שלנו חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. המדיניות הזו מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם – בין אם עודכנו על ידכם באופן יזום ובין אם נאספו ו/או עודכנו באופן אוטומטי על ידי המערכות הטכניות הדיגיטליות של האתר ו/או צדדי ג' הנותנים שירותים באמצעות האתר ו/או בשיתוף פעולה עם האתר.

 2. ההסכמה לשימוש שלנו בעוגיות ("Cookies") בהתאם לתנאים של מדיניות זו במועד הביקור הראשון באתר שלנו, מהווה את הסכמת המבקר באתר ו/או המשתמש באתר לשימוש שמתבצע על ידנו בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתר, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי. וכפי שמפורט להלן בתוכן מדיניות פרטיות זו.

 3. בעת הזמנת מוצר ו/או שירות באתר תתבקשו לבצע רישום לשירות. במסגרת הליך הרישום יהיה עליכם לבחור שם משתמש, סיסמה ולעדכן מספר טלפון נייד פעיל ועדכני אשר נמצא ברשותכם – הכל על מנת שניתן יהיה לזהותכם אתכם בכל כניסה לאתר ו/או במועד קבלת שירות. אנחנו רשאים לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. עליכם ובאחריותכם לשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפדו להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים. יודגש, כי אנו לא אחראים לנזק, מכל מין וסוג שהוא, אשר עלול להיגרם לכם כתוצאה משימוש לא מורשה ו/או כל שימוש לרעה שבוצע על ידי צד ג' כלשהו בשם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם.

 4. תוכן מדיניות פרטיות זו מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס, כמובן, גם לנשים.

 

ב. איסוף פרטים אישיים

 

ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים, כולם ו/או חלקם, ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:

 1. מידע על המחשב שלכם ו/או המכשיר האלקטרוני בו אתם עושים שימוש, כולל, בין היתר, כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה; 

 2. מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, לרבות, אך לא רק, מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר; 

 3. מידע מסוגים שונים לרבות, אך לא רק, כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתר שלנו;  ו/או בזמן הזמנת שירותים ו/או מוצרים המשווקים באמצעות האתר.

 4. מידע מסוגים שונים לרבות, אך לא רק,  כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ופרטים אישיים נוספים, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי לשם קבלת שירותי האתר ו/או לשם קבלת מידע שיווקי ופרסומי.

 5. המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים הקיימים באתר שלנו;

 6. מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מועד השימוש, היקף השימוש, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;

 7. מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים, או תשלומים שאתם מבצעים באתר, הכולל, בין היתר, את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי הרכישות שבוצעו.

 8. מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו;

 9. כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו.

מודגש בזאת, כי לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו. חשיפת פרטים של אחר על ידכם מהווה הצהרה והתחייבות שלכם ולפיה הנכם מורשים ומוסמכים למסירת הפרטים וכי האדם האחר הנ"ל מודע לשימוש שאתם עושים במחשבו ו/או במכשיר האלקטרוני שבבעלותו ו/או בפרטיו .

 

בנוסף, מודגש, כי אין באמור לעיל בכדי להוות את הסכמתנו למתן אפשרות לרישום פרטים כוזבים ו/או למתן מצג שקרי בעת ביצוע רישום לשירות ו/או במסגרת השימוש בשירותי האתר.

 

ג. שימוש בפרטים האישיים שלכם

 

הרינו לעדכן אתכם ולהודיעכם, כי בפרטים אישיים שנמסרו לנו על ידכם ו/או מי מטעמכם דרך האתר שלנו ו/או פרטים שנאספו על ידנו באופן יזום ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו ו/או שפורטו בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם לרבות, אך לא רק, למטרות הבאות:

 1. ניהול האתר והעסק שלנו;

 2. התאמה אישית של האתר עבורכם;

 3. לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו;

 4. שליחה של מוצרים ו/או שירותים שרכשתם דרך האתר;

 5. אספקה של שירותים שרכשתם דרך האתר;

 6. שליחה של טפסים, אישורים, הצהרות, חשבונות עסקה, ותזכורות תשלום אליכם, ואיסוף תשלומים מכם.

 7. לשלוח לכם הודעות מסחריות.

 8. לשלוח לכם התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי;

 9. שליחה של פרסומות ו/או הצעות שיווקיות ו/או ניוזלטר פרסומי אליכם בדואר אלקטרוני, אם ביקשתם זאת (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת שאינכם מעוניינים לקבל דיוור פרסומי ושיווקי);

 10. שליחה של מסרים שיווקיים שקשורים לעסק שלנו והעסקים של צדדי ג’ שנבחרו בקפידה שלדעתנו עשויות לעניין אתכם, בדואר או, במקרים שבהם הסכמתם לכך ספציפית, בדואר האלקטרוני, או באמצעות טכנולוגיות דומות (אתם יכולים ליידע אותנו בכל עת אם אתם כבר לא מעוניינים במסרים פרסומיים שיווקיים);

 11. אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’ (אבל צד ג’ זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע); 

 12. טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו;

 13. לשמור על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה;

 14. אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר שלנו);

 15. ושימושים אחרים., מסוגים שונים, שמטרתם הינה שיפור השירותים הניתנים באתר ו/או שיפור חווית המשתמש.

 

ד. חשיפת פרטים אישיים

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, נותני השירותים באתר או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש לשם הפעלת האתר והשירות ולשם המטרות המצוינות במדיניות זו.

 

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל חברה ו/או תאגיד אחר החבר בקבוצה העסקית שלנו (זה אומר כל עסק קשור, חברות בת שלנו, חברת הגג שלנו, וכל חברות הבת שלה) במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו. 

 

בנוסף, ומבלי לגרוע באמור לעיל, אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם:

 1. לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;

 2. בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי;

 3. על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי);

 4. לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של כל עסק או רכוש שאנחנו מוכרים (או שוקלים למכור);

 5. לכל אדם ו/או תאגיד שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה.

 6. אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצלנו כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בו ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים.

השימוש של המשתמש באתר ומסירת הפרטים למפעילי האתר מהווה הסכמה, בלתי חוזרת, מצדו של המשתמש לכך שפרטי המשתמש יוחזקו וינוהלו על ידנו, וכי ייעשה במידע זה שימוש, למטרות פניה אל המשתמש, מענה לשאלות, לצרכי הפעלת האתר ולצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות ו/או עמידה בדרישות החוק ו/או דרישת רשויות מוסמכות.

המשתמש מסכים לכך שהשימוש כאמור לעיל בפרטי המשתמש לא ייחשב כפגיעה כלשהי בפרטיותו של המשתמש, ואנחנו לא נוגדר כמפרים התחייבות לפרטיות או לפוגעים בפרטיות של המשתמש בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות את המשתמש או להתחקות אחריו.

למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד ג'.

 

ה. העברות נתונים מקומיות ובינלאומיות

 1. ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יאוחסן, יעובד, ויועבר בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים ו/או בכל אחת מהמדינות בהן האתר מקבל שירות מספקים שונים לרבות, אך לא רק, אחסון האתר, גיבוי האתר, תכנות האתר, עיצוב האתר וכיוצ"ב - הכל על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות זו וכן על מנת לאפשר לנו לספק שירות איכותי ומקצועי. 

 2. באמצעות הגלישה באתר ו/או השימוש בשירותים המוצעים בו אתם מביעים הסכמה להעברות הפרטים האישיים המתוארות בסעיף זה.

ו. שמירת פרטים אישיים

 1. סעיף ו’ זה מפרט את תהליך ומדיניות שמירת הנתונים שלנו, המתוכננים לעזור להבטיח שאנחנו נענים לחובות המשפטיות שלנו, על פי כל דין, הנוגעות לשמירה ולמחיקה של פרטים אישיים.

 2. פרטים אישיים שאנחנו מעבדים עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור מטרה או מטרות אלה.

 3. על אף ההוראות האחרות במדיניות פרטיות זו בכלל ו/או בסעיף זה בפרט, אנו נשמור פרטים, מידע ומסמכים (כולל מסמכים אלקטרוניים) המכילים נתונים אישיים

לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;

 1. אם לדעתנו המסמכים עשויים להיות רלוונטיים לכל הליך משפטי מתמשך או פוטנציאלי; על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי)

 

ז. אבטחת מידע ואבטחת הפרטים האישיים שלכם

  1. אנחנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר וכפי המקובל ו/או נדרש על פי כל דין על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם.

 

  1. כחלק בלתי נפרד מהפעולות הננקטות על ידנו לשם אבטחת המידע והפרטים האישיים שלכם אנו פועלים בהתאם לתקני האבטחה הנהוגים ו/או הנדרשים על פי כל דין ו/או על ידי חברות האשראי ו/או סליקת האשראי.

 

  1. אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש). 

 

  1. כל ההעברות הכספיות הממוחשבות שיבוצעו באמצעות האתר שלנו יהיו מוגנות באמצעות טכנולוגיית הצפנה. מודגש בזאת, כי פרטי כרטיס האשראי שהזנתם בעת ביצוע רכישת שירות ו/או מוצר אינם נשמרים על ידנו וכי הליך סליקת האשראי במלואו מבוצע ע"י חברת סליקה חיצונית אשר פועלת בהתאם לתקני האבטחה הנהוגים ו/או הנדרשים על פי כל דין ו/או על ידי חברות האשראי ביחס לפעולות סליקת אשראי.

 

  1. בעצם השימוש באתר אתם מצהירים ומכירים בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם טבעו, ואנחנו לא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים ו/או נקלטים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים באופן מושלם.

 

  1. אתם אחראים, באופן בלעדי ומלא על שמירת הסיסמא בה אתם משתמשים לשם קבלת גישה לשירותים המפורסמים ו/או מוצעים באתר כחסויה; אנחנו לא נבקש מכם את הסיסמא שלכם (למעט בזמן ההתחברות לאתר שלנו).

 

ח. הזכויות שלכם

אתם יכולים להורות לנו לספק לכם כל פרט מפרטיכם האישיים שאנו מחזיקים הנוגעים אליכם; אספקת פרטים אלה תהיה כפופה לתנאים הבאים:

1. הכללים הקבועים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 וההלכות המשפטיות שנקבעו לפיו ו/או כל חוק אחר רלבנטי.

 1. תשלום של דמי טיפול  {בסך של 100 ש"ח};

 2. אספקה של ראיות הולמות עבור הזהות שלכם בהתאם לדרישה שנשלח אליכם.

מובהר ומודגש, כי אנחנו עשויים לסרב למסור פרטים אישיים שאתם מבקשים עד למידה המורשית על פי חוק.

אתם יכולים להורות לנו בכל עת לא לעבד את הפרטים האישיים שלכם לצורכי שיווק.

 

בפועל, בדרך כלל תבטאו הסכמה מראש לשימוש שלנו בפרטים האישיים שלכם למטרות שיווק, או שאנחנו נספק לכם אפשרות לבחור שלא יעשה בפרטים האישיים שלכם שימוש למטרות שיווקיות.

 

על כן, יודגש, כי אנו עשויים לשלוח אליכם מעת לעת, בדואר אלקטרוני, דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). אנו נהיה רשאים להשתמש במידע שתמסרו באתר – ובמידע שיאסף אודות דפוסי השימוש שלכם באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא, ליצירת קשר איתכם במקרה הצורך ובהתאם להוראות חוק הספאם ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. יודגש, על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.


ט. אתרים בבעלות ו/או בניהול צד ג’

 

השירות שלנו עשוי להכיל ו/או מכיל קישורים לאתרי אינטרנט ו/או שירותים של צד שלישי, שאינם בבעלותנו ואינם בשליטתנו. אנחנו איננו נושאים באחריות לתוכן, למדיניות הפרטיות או לתנאי השימוש של אתרי אינטרנט ושירותים של צד שלישי כלשהו. אתם מסכימים לכך שאנחנו לא נהיה אחראים במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שייגרמו, או ייטען שנגרמו, כתוצאה משימוש במוצרים ו/או שירותים ו/או הסתמכות על תוכן, של צד שלישי כלשהו. 

 

יודגש, כי אנו לא אחראים לכל מצג ו/או התחייבות ו/או הצעה ו/או המלצה אשר יפורסמו, אם וככל ויפורסמו באתרי האינטרנט של הצדדים השלישיים הנ"ל.

 

אנו ממליצים לכם לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אתרי האינטרנט או השירותים של צד שלישי שתבקרו בהם ו/או תזמינו מהם במסגרת השימוש שאתם עושים באתר שלנו.

 

 

ט. עדכון מידע

 

אנא הודיעו לנו אם יש צורך לתקן או לעדכן את הפרטים האישיים שאנו מחזיקים עליכם וזאת באמצעות משלוח הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת:  sivanperes@gmail.com

 

 

י. עוגיות 

      1. האתר והשירותים כוללים ועושים שימוש ב"עוגיות ("Cookies"), "', "משואות רשת" beacons")  web") פיקסלים, ומערכות טכנולוגיות נוספות שאוספות מידע ומנטרות את השימוש באתר.
       1. "עוגיות" הן מחרוזות של אותיות ומספרים, שנשמרות בזיכרון המחשב (או המכשיר בו אתה משתמש), ומאפשרות שמירת מידע אודותיך. חלק מה-Cookies יפוגו, כשתסיים לגלוש ותסגור את תוכנת הדפדפן שלך, ואחרות ישמרו בזיכרון המחשב (או המכשיר) שלך.

       2. העוגיות מכילות מידע אודות הרגלי הגלישה שלך, הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, פרטי ספק האינטרנט שלך, כתובת IP, מיקום המכשיר, ועוד.

       3. העוגיות משמשות למטרות שונות: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותייך האישיות, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, היסטוריית גלישה, אפיון השימושים שלך באתרים, שיפור השירות וחווית המשתמש, פרסום ושיווק מותאמים להעדפותיך, אבטחת מידע, וכן למטרות נוספות.

       4. חלק מהעוגיות הכרחיות לצורך תפעול תקין של האתר, חלקן משמשות לצורכי בקרה הערכה וניתוח, וחלקן משמשות להתאמה אישית של תכנים.

       5. חלק מהעוגיות והמערכות הנוספות שפועלות באתר, מופעלות על-ידי צדדים שלישיים, או כחלק מהשירות שאותם צדדים שלישיים מספקים במסגרת האתר. כל שימוש שצדדים שלישיים אלו, עושים בעוגיות, במשואות רשת, או בכל טכנולוגיה דומה אחרת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהם ובאחריותם הבלעדית.

       6. מחיקת עוגיות והפסקת השימוש בהן:

אתם יכול למחוק, או להפסיק לחלוטין את השימוש בעוגיות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך.  יתכן שנטרול השימוש בעוגיות יפגע באפשרותך להשתמש בחלק מהאתר והשירותים, וכן באיכות הגלישה ובפעולות נוספות באתרי אינטרנט אחרים.

יא.פרסומות של צדדים שלישיים

  1. אנו רשאים, בהתאם לשיקול דעתנו המלא והבלעדי, להתיר לצדדים שלישיים להציב ו/או להציג פרסומות מסוגים שונים באתר ו/או ולנהל עבורנו את מערך הפרסומות באתר. 

  2. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר, מגיעות באופן ישיר ממחשביהן של אותם צדדים שלישיים ו/או של צדדים שלישיים אחרים הפועלים עימם. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות עוגיות במחשבך. העוגיות מאפשרות להם לאסוף מידע על שימושך באתר, למשל פרסומות שהוצבו באתר ושצפית בהן. באופן זה הן מבקשות לנסות ולהתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. 

  3. מובהר ומודגש בזאת, כי כל שימוש שצדדים שלישיים אלו, עושים בעוגיות ו/או במשואות רשת, או בכל טכנולוגיה דומה אחרת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהם ולפיכך השימוש שצדדים שלישיים אלה עושים בעוגיות כפוף למדיניות הפרטיות הנהוגה ומחייבת אצלם ולא למדיניות זו של האתר שלנו. 

  4. לצדדים שלישיים אלו אין גישה לעוגיות של האתר ולאתר אין גישה לעוגיות שלהם. אם אתם רוצים לבדוק את מדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים המפרסמים ו/או מנהלים את מערך הפרסום באתר ולמנוע מהם לשלוח עוגיות אל המחשב שלכם ולקרוא אותן ממנו, תוכלו לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן באופן ישיר.

יב. העלאת תכנים, ביקורות ותמונות לאתר על ידי המשתמש

כחלק בלתי נפרד מהתכנים המוצגים ו/או המתפרסמים באתר אנו רשאים, אך לא חייבים, לאפשר לך להזין לאתר מידע, מסוגים שונים, כגון ביקורת, ביחס לאתר עצמו ו/או ביחס לספקי שירות המפרסמים ו/או מציגים באתר. 

באמצעות השימוש באתר שלנו הנך מסכים ומאשר לפרסם, באופן מלא ובלתי חוזר, את התוכן שהזנת ו/או הביקורת שהזנת באתר ו/או באמצעי תקשורת ו/או פרסום נוספים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי ובכלל זה אתה מסכים שאנחנו נפרסם את שמך וכל פרט אישי המשולב במידע שהזנת.

מובהר ומודגש בזאת, כי אין אנו חייבים לפרסם ו/או להציג את התכנים ו/או הביקורות שיוזנו על ידך באתר וכי אין במתן האפשרות להזין תכנים על ידך בכדי לחייב אותנו בפרסום ו/או הצגת התכנים, מועד הפרסום ו/או ההצגה, תקופת הפרסום ו/או ההצגה, דרך הפרסום ו/או ההצגה וכיוצ"ב.

יג. תיקונים

 

אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו.

 

יד. קרדיט

לשם עריכת מדיניות פרטיות זו התבצע שימוש בנוסחים מקובלים ומומלצים על ידי SEQ Legal ואיגוד האינטרנט הישראלי.

טו. צרו קשר

בכל שאלה בקשר למדיניות הפרטיות שלנו ו/או בכל שאלה אחרת הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר באמצעות הדואר האלקטרוני: sivanperes@gmail.com

bottom of page